Abel Guarinos Viñoles

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

Data de nomenament: 15/04/2016 DOCV
Plaça de l'Ajuntament 17, 46002 València
dg_ivc@gva.es
963 539 319

dimarts, 24 d'abril de 2018

16:30h (VALÈNCIA) - Reunió amb el Conseller de Cultura i Educació, la directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i el president del Consell Rector de la CVMC

Dates anteriors


Funcions

A la Direcció general li corresponen les funcions establides en l'Article 8 del Reglament d'Organització i Funcionament de l'ens i són les següents:

1. CulturArts comptarà amb una direcció general, la persona titular de la qual serà contractada per acord del Consell de Direcció, a proposta de la Presidència. La seua selecció atendrà a principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i concurrència. La persona titular de la Direcció General de CulturArts tindrà la condició de màxim responsable de caràcter directiu, de conformitat amb el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim de personal que ocupa llocs de caràcter directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

2. A la Direcció General li correspon l'exercici de les atribucions següents:

a) La direcció i gestió ordinària de les activitats de l'entitat.

b) L'execució dels acords del Consell de Direcció.

c) L'elaboració de la proposta del Pla Anual d'Activitats de l'entitat, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'aquest, així com els estats d'execució del pressupost, memòria i comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell de Direcció per a la seua aprovació.

d) La proposta al Consell de Direcció dels criteris que han de regir el desenvolupament dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública de personal laboral propi de l'ens, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i resta de normativa que siga d'aplicació.

e) L'execució dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, així com la contractació i acomiadament del personal laboral propi de l'entitat, tot això sense perjuí del que estableix l'apartat j de l'article 6.

f) La direcció del personal de l'entitat, així com l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal, per a la seua aprovació pel Consell de Direcció.

g) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels serveis, així com l'administració dels eventuals cobraments que tinga pendent l'entitat.

h) L'exercici de les facultats com a òrgan de contractació de l'entitat que es regisquen pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjuí de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d'informació, previstos en la normativa vigent.

i) Qualsevol altres atribucions que li siguen conferides o delegades per la Presidència o el Consell de Direcció.

3. La Direcció General podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions, de la qual cosa informarà el Consell de Direcció.

27 de febrer de 2018

Destí: Alacant
Gastos:

Assisteix a la declaració d'intencions per a la participació de la Generalitat a la gestió del Teatre Principal d'Alacant: 126,07€
total: 126,07€

20 de febrer de 2018

Destí: Castelló
Gastos:

Rueda de prensa del "Concert de Comiat de Paco Muñoz": 63,62€
total: 63,62€

18 de febrer de 2018

Destí: La Font d'en Carròs
Gastos:

Assistència a l´espectacle "La teta lisa"de Rosa Juan: 51,37€
total: 51,37€

15 de febrer de 2018

Destí: Alacant
Gastos:

Reunió amb la regidora d´Alacant: 35,40€
total: 35,40€

del 03 fins al 04 de febrer de 2018

Destí: Madrid
Gastos:

Asistencia a la Entrega de los Premios Goya 2018: 346,84€
total: 346,84€

03 de febrer de 2018

Destí: Castelló
Gastos:

Roda de premsa de presentació de la programació trimestral a Castelló. Reunió Fira Valenciana de la Música al Teatre Principal de Castelló: 44,55€
total: 44,55€

Carregar més

Retribucions

Retribucions íntegres anuals - 60.324,78€

Retribució reglada pel DECRET 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. [2016/6577] (DOGV núm. 7849 de 11.08.2016)

Obsequis

dilluns, 26 de març de 2018 - Llibre "Ceràmica en mans de dona. Mirades diverses"

Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat

dimarts, 13 de març de 2018 - Llibre "Realisme Social Valencià en la Col·lecció Martinez Guerricabeitia"

Persona que fa l'obsequi: Wenceslao Rambla

dimarts, 27 de febrer de 2018 - Disc Amores Grup de percussió_Dreizehn_Stockhausen&Hildegarda. Disc Chaosophy Trio- Who are those people and what do they believe in? - Disc Jose Luis Galiana&Thomas Bjelkeborn-Critical Sounds

Persona que fa l'obsequi: Jose Luis Galiana, director de Liquen Records

dimarts, 27 de febrer de 2018 - Llibre "Safareig" de Carles Durà i Herrero

Persona que fa l'obsequi: Editorial Tabarca

dimarts, 13 de febrer de 2018 - Revista "Valenciana d'etnologia"

Persona que fa l'obsequi: Biblioteca del Museu Valencià d´Etnologia

dijous, 08 de febrer de 2018 - Disc "Cant espiritual. Ausiàs March" de Carles Dénia

Persona que fa l'obsequi: Carles Dénia

dijous, 25 de gener de 2018 - LLibre "Escoles i mestres: dos segles d´História i Memória a València"

Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat

dimarts, 23 de gener de 2018 - Llibres "Colección completa de las Obras Dramáticas de D. Eduardo Escalante"

Persona que fa l'obsequi: Jose Vera

dimecres, 20 de desembre de 2017 - Llibre "Nosaltres els fusterianes"

Persona que fa l'obsequi: Eliseu Climent

diumenge, 10 de desembre de 2017 - Llibre "El Universo Artístico de Wences Rambla"

Persona que fa l'obsequi: Wences Rambla

Carregar més
culturarts generalitat valenciana

© Institut Valencià de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 17
46002 València

IVC

Tel. 963 539 300
ivc@gva.es

Nota legal

Contacte express

Accepte les condicions i la
política de privacitat

Subscripció al newsletter

Accepte les condicions i la
política de privacitat
Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web, en compliment del Reial Decret Llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més info