Abel Guarinos Viñoles

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

Data de nomenament: 15/04/2016 DOCV
Plaça de l'Ajuntament 17, 46002 València
dg_ivc@gva.es
963 539 319

Dates anteriors


Funcions

A la Direcció general li corresponen les funcions establides en l'Article 8 del Reglament d'Organització i Funcionament de l'ens i són les següents:

1. CulturArts comptarà amb una direcció general, la persona titular de la qual serà contractada per acord del Consell de Direcció, a proposta de la Presidència. La seua selecció atendrà a principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i concurrència. La persona titular de la Direcció General de CulturArts tindrà la condició de màxim responsable de caràcter directiu, de conformitat amb el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim de personal que ocupa llocs de caràcter directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

2. A la Direcció General li correspon l'exercici de les atribucions següents:

a) La direcció i gestió ordinària de les activitats de l'entitat.

b) L'execució dels acords del Consell de Direcció.

c) L'elaboració de la proposta del Pla Anual d'Activitats de l'entitat, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'aquest, així com els estats d'execució del pressupost, memòria i comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell de Direcció per a la seua aprovació.

d) La proposta al Consell de Direcció dels criteris que han de regir el desenvolupament dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública de personal laboral propi de l'ens, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i resta de normativa que siga d'aplicació.

e) L'execució dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, així com la contractació i acomiadament del personal laboral propi de l'entitat, tot això sense perjuí del que estableix l'apartat j de l'article 6.

f) La direcció del personal de l'entitat, així com l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal, per a la seua aprovació pel Consell de Direcció.

g) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels serveis, així com l'administració dels eventuals cobraments que tinga pendent l'entitat.

h) L'exercici de les facultats com a òrgan de contractació de l'entitat que es regisquen pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjuí de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d'informació, previstos en la normativa vigent.

i) Qualsevol altres atribucions que li siguen conferides o delegades per la Presidència o el Consell de Direcció.

3. La Direcció General podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions, de la qual cosa informarà el Consell de Direcció.

30 de novembre de 2018

Destí: Almussafes
Gastos:

Representació de "Genovese": 30,85€
total: 30,85€

16 de novembre de 2018

Destí: Alacant
Gastos:

Lliurament Premis de l'Audiovisual: 121,77€
total: 121,77€

08 de novembre de 2018

Destí: Castelló
Gastos:

Reunió: 106,70€
total: 106,70€

del 15 fins al 16 d'octubre de 2018

Destí: Alacant
Gastos:

Premis Estruch al Teatre Principal d´Alacant: 112,68€
total: 112,68€

del 07 fins al 08 de setembre de 2018

Destí: Tàrrega i Castelló
Gastos:

Assistència a Fira Tàrrega i estand de les Arts Escèniques Valencianes. Assistència al concert inauguració temporada i homenatge a Matilde Salvador en Castelló: 253,91€
total: 253,91€

03 de setembre de 2018

Destí: L'Alcúdia
Gastos:

Reunió amb Manuel Boix: 35,03€
total: 35,03€

02 de setembre de 2018

Destí: Sagunto
Gastos:

Assitència a l'última representació del Teatre Romà 2018: 33,13€
total: 33,13€

19 d'agost de 2018

Destí: Potries
Gastos:

Assistència als Concerts del Potries Music Fest i reunió amb l'alcaldessa: 55,09€
total: 55,09€

del 19 de juny de 2017 fins al 18 de juny de 2018

Destí: SEVILLA
Gastos:

Viatge a Sevilla. Lliurament dels Premis Max: 367,92€
total: 367,92€

06 de juny de 2018

Destí: Castelló
Gastos:

Reunió amb treballadors: 28,67€
total: 28,67€

Carregar més

Retribucions

Retribucions íntegres anuals - 60.324,78€

Retribució reglada pel DECRET 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. [2016/6577] (DOGV núm. 7849 de 11.08.2016)

Obsequis

dijous, 13 de setembre de 2018 - Disc "Le Jour de l'An concerto" de Salvador Bacarisse

Persona que fa l'obsequi: Joan Enric Lluna
Persona que rep l'obsequi: Joan Enric Lluna
Destí final de l'obsequi: Despatx del director general

divendres, 08 de juny de 2018 - Libro "Eudoxia, hija de Belisario"

Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura
Destí final de l'obsequi: Biblioteca de Documentació de l'IVC

dimecres, 06 de juny de 2018 - Disc "Aires Barrocos en el Órgano de los Venerables"

Persona que fa l'obsequi: Teatro Maestranza de Sevilla
Destí final de l'obsequi: Biblioteca de Documentació de l'IVC

dimecres, 06 de juny de 2018 - Llibre "25 años de pasión 1991-2016"

Persona que fa l'obsequi: Teatro Maestranza de Sevilla
Destí final de l'obsequi: Biblioteca de Documentació de l'IVC

dilluns, 28 de maig de 2018 - Libro "50 anys CCOO PV. Construïm drets:mirant cap al futur"

Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat
Persona que rep l'obsequi: Abel Guarinos
Destí final de l'obsequi: Despatx del director general

dimarts, 15 de maig de 2018 - Llibre Mordassa

Persona que fa l'obsequi: Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana
Destí final de l'obsequi: Despatx del director general

dilluns, 26 de març de 2018 - Llibre "Ceràmica en mans de dona. Mirades diverses"

Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat

dimarts, 13 de març de 2018 - Llibre "Realisme Social Valencià en la Col·lecció Martinez Guerricabeitia"

Persona que fa l'obsequi: Wenceslao Rambla

dimarts, 27 de febrer de 2018 - Disc Amores Grup de percussió_Dreizehn_Stockhausen&Hildegarda. Disc Chaosophy Trio- Who are those people and what do they believe in? - Disc Jose Luis Galiana&Thomas Bjelkeborn-Critical Sounds

Persona que fa l'obsequi: Jose Luis Galiana, director de Liquen Records

dimarts, 27 de febrer de 2018 - Llibre "Safareig" de Carles Durà i Herrero

Persona que fa l'obsequi: Editorial Tabarca

Carregar més
culturarts generalitat valenciana

© Institut Valencià de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 17
46002 València

IVC

Tel. 963 539 300
ivc@gva.es

Nota legal

Contacte express

Accepte les condicions i la
política de privacitat

Subscripció al newsletter


Accepte les condicions i la
política de privacitat
Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web, en compliment del Reial Decret Llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més info