Abel Guarinos Viñoles

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

Data de nomenament: 15/04/2016 DOCV
Plaça de l'Ajuntament 17, 46002 València
dg@ivc.gva.es
963 539 319

Dates anteriors


Funcions

A la Direcció general li corresponen les funcions establides en l'Article 8 del Reglament d'Organització i Funcionament de l'ens i són les següents:

1. CulturArts comptarà amb una direcció general, la persona titular de la qual serà contractada per acord del Consell de Direcció, a proposta de la Presidència. La seua selecció atendrà a principis de mèrit i capacitat i a criteris d'idoneïtat, i es durà a terme mitjançant procediments que garantisquen la publicitat i concurrència. La persona titular de la Direcció General de CulturArts tindrà la condició de màxim responsable de caràcter directiu, de conformitat amb el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim de personal que ocupa llocs de caràcter directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

2. A la Direcció General li correspon l'exercici de les atribucions següents:

a) La direcció i gestió ordinària de les activitats de l'entitat.

b) L'execució dels acords del Consell de Direcció.

c) L'elaboració de la proposta del Pla Anual d'Activitats de l'entitat, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'aquest, així com els estats d'execució del pressupost, memòria i comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell de Direcció per a la seua aprovació.

d) La proposta al Consell de Direcció dels criteris que han de regir el desenvolupament dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública de personal laboral propi de l'ens, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i resta de normativa que siga d'aplicació.

e) L'execució dels processos selectius derivats de l'oferta d'ocupació pública, així com la contractació i acomiadament del personal laboral propi de l'entitat, tot això sense perjuí del que estableix l'apartat j de l'article 6.

f) La direcció del personal de l'entitat, així com l'elaboració de la relació de llocs de treball del personal, per a la seua aprovació pel Consell de Direcció.

g) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels serveis, així com l'administració dels eventuals cobraments que tinga pendent l'entitat.

h) L'exercici de les facultats com a òrgan de contractació de l'entitat que es regisquen pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sense perjuí de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d'informació, previstos en la normativa vigent.

i) Qualsevol altres atribucions que li siguen conferides o delegades per la Presidència o el Consell de Direcció.

3. La Direcció General podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades atribucions, de la qual cosa informarà el Consell de Direcció.

12 de juny de 2020

Destí: Castelló
Gastos:

Assistència al primer concert en Fase 2 de la Covid-19, “32’ 49’’ Latitud Sud” d’Enric Monfort, en la plaça de l’EACC de Castelló.: 35,55€
total: 35,55€

06 de juny de 2020

Destí: LLIRIA
Gastos:

Preparatius i assistència al primer espectacle en Fase 2 de la Covid-19, “El despertar de les arts” de Rafael Serrallet, Toni Aparisi, Núria Vizcarro i Rosana Pastor, en Llíria: 32,37€
total: 32,37€

13 de maig de 2020

Destí: SUMACÀRCER
Gastos:

Preparatius i assistència al primer concert en Fase 1 de la Covid-19, “La cultura de nou / CD Insurrecte” d’Andreu Valor, en Sumacàrcer: 44,91€
total: 44,91€

06 de març de 2020

Destí: Castelló
Gastos:

Inauguració de l’exposició “Històries, mirades, dones: visions de la diferència” en el Museu de BBAA de Castelló: 33,97€
total: 33,97€

del 29 de febrer fins al 29 de març de 2020

Destí: Castelló
Gastos:

Assistència al concert de Wynton Marsalis & Jazz at Lincoln Center Orchestra a l’Auditori de Castelló: 47,57€
total: 47,57€

21 de febrer de 2020

Destí: Castelló
Gastos:

Reunió amb Alfonso Ribes i JuanFran Fandos de l’EACC: 52,07€
total: 52,07€

07 de febrer de 2020

Destí: CASTELLÓ I PEÑÍSCOLA
Gastos:

Reunions en l’Auditori de Castelló (amb Francisco José Cárdenas i Alfonso Ribes) i en el Palau de Congressos de Peníscola (amb Isabel Esbrí, Juan Marcos Bayarri i Alfonso Ribes i revisió desperfectes en el Palau de Congressos): 95,14€
total: 95,14€

del 25 fins al 26 de gener de 2020

Destí: Màlaga
Gastos:

Assistència a l’Acte de lliurament dels Premis Goya, acompanyant els valencians nominats (i premiats): 541,56€
total: 541,56€

20 de gener de 2020

Destí: BARCELONA
Gastos:

Participació en la roda de premsa de “La casa de les aranyes” en el Teatre Nacional de Catalunya: 142,02€
total: 142,02€

16 de gener de 2020

Destí: Alacant
Gastos:

Reunió amb el personal de la delegació territorial d’Alacant de l’IVC: 64,60€
total: 64,60€

Carregar més

Retribucions

Retribucions íntegres anuals (actualitzat 2021) - 64.169,30€

Retribució reglada pel DECRET 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. [2016/6577] (DOGV núm. 7849 de 11.08.2016)

Sou y complements: 60.110,42 €

Import triennis: 4.058,88 €

Retribució íntegra: 64.169,30 €

Obsequis

dilluns, 27 de febrer de 2023 - Disc "Ja ve l'aire" de Pep Gimeno Botifarra

Persona que fa l'obsequi: El mico entertainment
Persona que rep l'obsequi: Abel Guarinos
Destí final de l'obsequi: Despacho de dirección general

divendres, 10 de febrer de 2023 - Llibro "Tensar la cuerda. Por encima de todo"

Persona que fa l'obsequi: Ibán Ramón
Persona que rep l'obsequi: Abel Guarinos
Destí final de l'obsequi: Despacho de Dirección General

dijous, 14 de novembre de 2019 - LLibres "Assaig d'aproximació a Falles folles fetes foc" d'Amadeu Fabregat. Edició revisada 2019. Edició crítica 1974.

Persona que fa l'obsequi: Perifèric edicions
Persona que rep l'obsequi: Abel Guarinos
Destí final de l'obsequi: Despatx del director general

divendres, 12 d'abril de 2019 - Llibres "La música de Vicent Olmos i Claver" de Ángel Marzal" (Vol I i II)

Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Catarroja
Persona que rep l'obsequi: Abel Guarinos
Destí final de l'obsequi: Centre de documentació de Música de l'IVC

dissabte, 30 de març de 2019 - Llibre "25 aniversari Federació de Teatre Amateur Comunitat Valenciana", 2 botelles de ví, estatueta premi

Persona que fa l'obsequi: Federació Teatre Amateur
Persona que rep l'obsequi: Abel Guarinos
Destí final de l'obsequi: Despatx del director general

dijous, 13 de setembre de 2018 - Disc "Le Jour de l'An concerto" de Salvador Bacarisse

Persona que fa l'obsequi: Joan Enric Lluna
Persona que rep l'obsequi: Joan Enric Lluna
Destí final de l'obsequi: Despatx del director general

divendres, 08 de juny de 2018 - Libro "Eudoxia, hija de Belisario"

Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura
Destí final de l'obsequi: Biblioteca de Documentació de l'IVC

dimecres, 06 de juny de 2018 - Disc "Aires Barrocos en el Órgano de los Venerables"

Persona que fa l'obsequi: Teatro Maestranza de Sevilla
Destí final de l'obsequi: Biblioteca de Documentació de l'IVC

dimecres, 06 de juny de 2018 - Llibre "25 años de pasión 1991-2016"

Persona que fa l'obsequi: Teatro Maestranza de Sevilla
Destí final de l'obsequi: Biblioteca de Documentació de l'IVC

dilluns, 28 de maig de 2018 - Libro "50 anys CCOO PV. Construïm drets:mirant cap al futur"

Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat
Persona que rep l'obsequi: Abel Guarinos
Destí final de l'obsequi: Despatx del director general

Carregar més
culturarts generalitat valenciana

© Institut Valencià de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 17
46002 València

IVC

Tel. 962 936 621
ivc@ivc.gva.es

Nota legal

Area personal

Contacte express

Accepte les condicions i la política de privacitat

Subscripció al newsletter


Accepte les condicions i la política de privacitat
Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web, en compliment del Reial Decret Llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més info