Novetats Ocupació Pública

En aquesta pàgina trobaràs totes les Novetats que es van produint en nuestas convocatòries d'ocupació pública, tant en les ofertes d'ocupació pública com en les borses de treball temporal. 
 

 

Novetats Ocupació Pública

icono
Oferta d'Ocupació Pública 2022 (OOP d'estabilitat)

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, del director de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022.

icono
Inscripció d'aspirants en les borses d'ocupació temporal de caràcter extraordinari de l'IVC

del 19 al 30 d'octubre al portal d'ocupació pública de l'IVC · http://borses.ivc.gva.es Les bases estan afectades per la correcció d'errors publicada en el DOGV núm. 8741 de 17/02/2020.

icono
Nou termini d'inscripció per a les Borses extraordinàries

del dilluns 19 al divendres 30 d'octubre de 2020.

icono
RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2020, del director general de l’Institut Valencià de Cultura

per la qual es convoquen borses d’ocupació de caràcter extraordinari per a diversos llocs de treball de reforç tècnic. [2020/1441]

Borsa urgent Ajudant de manteniment

icono
Constitució de la Borsa urgent d'Ajudant de Manteniment

RESOLUCIÓ DE 7 D’AGOST DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, PER LA QUAL ES CONSTITUEIX LA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA DE L'ESPECIALITAT DE AJUDANT DE MANTENIMENT

icono
Borsa urgent Ajudant de Manteniment · Resultats provisionals del concurs · Primera crida

Al·legacions del 28 de juliol al 3 d'agost. Correu d'al·legacions: borses_ivc@gva.es, indicat en Assumpte: Al·legacions Ajudant de manteniment 1a. crida.

icono
Borsa urgent Ajudant de manteniment · Llistat definitiu d'admesos i exclosos · Nota de tall

7 de juliol de 2020 Nota de tall: 58.5 Termini d'acreditació de mèrits: del dimecres 8 al dimarts 14 de juliol.

icono
Borsa d'urgència Ajudant de Manteniment · Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos

18 de juny de 2020. Termini d'al·legacions: del 19 al 25 de juny  Recepció d'al·legacions: borses_ivc@gva.es

Borsa urgent Tècnic/a de sastreria

icono
Borsa urgent Tècnic/a de sastreria · Fases de concurs · Llistat provisional · Primera crida

10/12/2020. Al·legacions, del divendres 11 al dijous 17 de desembre.

icono
Borsa urgent Tècnic/a de Sastreria · Llistat definitu d'admesos I exclosos I nota de tall

Presentació de mèrits, del 20 al 26 de novembre. Nota de tall, 46 punts.

icono
Borsa urgent Tècnic/a de Sastreria · Llistat provisional de admesos i exclosos

Període d'al·legacions: del 12 al 18 de novembre. Publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos amb la nota de tall: 19 de novembre Termini d'acreditació de mèrits per als qui aconseguisquen o superen la nota de tall: del 20 al 26 de novembre, a través de borses_ivc@gva.es, registre electrònic de l'IVC o Registre de l'IVC, que es troba en la planta baixa de la seu de la plaça de Viriat.

Borsa urgent Administratiu/va de gestió

icono
Borsa urgent Administratiu/iva de gestió · Itinerari d'Alacant · Fase de concurs · Resultats provisionals

29 de juny. Al·legacions del dimarts 29 de juny al dilluns 5 de juliol a través del Registre de l'IVC o del registre electrònic.

icono
Borsa urgent · Llistat provisional · Segona crida

Al·legacions del 7 al 13 de mayo.

icono
Borsa urgent Administratiu de gestió · Segona crida

1 d'abril. Acreditació de mèrits per Registre presencial o telemàtic del 6 al 13 d'abril.

icono
Administratiu de gestió · Borsa urgent · Llistat definitiu d'admesos i exclosos · Nota de tall

Nota de tall 69,3. Acreditació de mèrits del 7 a l'11 de setembre.

icono
Borsa urgent Administratiu de gestió · Llistat provisonal d'admesos i exclosos

16 de juliol. Al·legacions del 17 al 23 de juliol de 2020.

Borsa urgent Tècnic/a de gestió administrativa

icono
Ampliació de la borsa urgent de TSGA

RESOLUCIÓ DE 7 D’AGOST DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, PER LA QUAL ES CONSTITUEIX L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA DE L'ESPECIALITAT DE TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

icono
Borsa urgent TSGA · Tercera crida · Resultats provisionals fase de concurs

Període d'al·legacions, del 28 de juliol al 3 d'agost. Correu d'al·legacions: borses_ivc@gva.es, indicant en Assumpte: Al·egacions Borsa TSGA fase de concurs 3a. crida.

icono
Borsa urgent TSGA · Llistat provisional fase de concurs · Segona crida

29 de Juno. Al·legacions des del dimarts 30 de Juny al dilluns 6 de juliol.

icono
Borsa urgent TSGA: sego crida a acreditació de mèrits

18 de juny de 2020. Nova nota de tall: 60,78

icono
Borsa d'urgència TSGA · Llistat provisional fase de barem

12 de juny de 2020. Els motius d'exclusió o correcció de les puntuacions d'autobarem s'indiquen amb codis. Els documents que reparen les situacions indicades poden enviar-se a borses_ivc@gva.es com a al·legació entre el 15 i el 19 de juny.

icono
Continuació del procediment de convocatòria d'una borsa per a l'especialitat de técnic de gestió administrativa.

Resolució de 12 de maig de 2020, del Director General de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), de continuació del procediment de convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal, pel procediment d'urgència, per a l'especialitat de técnic de gestió administrativa.

Borsa urgent Ordenança

icono
Constitució de la Borsa urgent d'Ordenança

RESOLUCIÓ DE 7 D’AGOST DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, PER LA QUAL ES CONSTITUEIX LA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA DE L'ESPECIALITAT D'ORDENANÇA

icono
Borsa urgent Ordenança · Fase de concurs · Llistat provisional · Segona crida

29 de juliol. Període d'al·legacions, del 30 de juliol al 5 d'agost.

icono
Borsa urgent Ordenança · Segona crida a acreditació de mèrits

16 de juliol · Nova nota de tall: 60,60 punts

OOP 2017 Tècnic/a de màrqueting i publicitat

icono
OOP 2017 Tècnic/a de marqueting i publicitat · Fase de concurs · Resultats definitius

4 de març. Resultats definitius de la fase de concurs i relació de persones que superen el procés selectiu.

icono
Tècnic/a de màrqueting · Resultats definitius i fase de concurs

Els aspirants deuen obligatòriament realitzar el seu autobarem en la plataforma convocatories.ivc.gva.es i procedir a la presentació de l'acreditació de mèrits a través del Registre i el Registre electrònic, del dia 19 de novembre al dia 2 de desembre, tots dos inclosos.

icono
OOP 2017 · Tècnic/a superior de marqueting · Primer examen · Resultats definitius

Segon examen: dissabte 24 d'octubre a la sala d'actes de la seu de l'IVC, plaça de Viriat s/n.

icono
OOP 2017 Tècnic Superior de Màrqueting: Instruccions per a l'assistència al primer examen

9 hores, dissabte 12 de setembre en l'EASD València. Consulta la teua porta d'accés i la teua aula segons el teu cognom.

icono
Resolució de 19 de novembre de 2019, de l’entitat Institut Valencià de Cultura,

per la qual es convoca una prova selectiva d’accés a la plaça de tècnic superior de màrqueting i publicitat, sector administració especial, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2017 de l’entitat esmentada.

OOP 2017 Ordenança

icono
RESOLUCIÓ d'1 de març de 2021, del director general de l’Institut Valencià de Cultura

per la qual es publica la llista definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a la plaça d’ordenança, amb classificació E-12-E015, sector administració especial, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2017 de l’entitat Institut Valencià de Cultura.

icono
OPE 2017 · Ordenança · Fase de concurs · Llistat provisional

Data de publicació dels resultats provisionals de la fase de concurs: dilluns 25 de gener de 2021. Termini d'al·legacions als resultats provisionals de la fase de concurs, fins al dilluns 8 de febrer de 2021. Es recorda als aspirants que el termini d'inscripció d'aquesta convocatòria, que es considera el termini final d'obtenció de certificats per als mèrits valorables, va ser de 20 dies hàbils comptadors des del 29 de novembre de 2019, és a dir, el dimarts 7 de gener de 2020. (Base 4.1)

icono
OOP 2017 · Ordenança · Resultats definitius de l'exercici teòric del 19/9/20 i fase de concurs

18/11/2020. Els aspirants deuen obligatòriament realitzar el seu autobarem en la plataforma convocatories.ivc.gva.es i procedir a la presentació de l'acreditació de mèrits a través del Registre i el Registre electrònic, del dia 19 de novembre al dia 2 de desembre, tots dos inclosos.

icono
RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de l’Institut Valencià de Cultura

per la qual es convoca una prova selectiva d’accés a la plaça d’ordenança, sector administració especial, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2017 de l’entitat esmentada.

Borsa extraordinària Tècnic/a superior de gestió administrativa

icono
FASE DE CONCURS · RESULTAT PROVISIONAL · Borsa extraordinària TSGA

Al·legacions del 30 de desembre de 2021 a l'11 de gener de 2022 a través del Registre electrònic o del Registre presencial de l'IVC.

icono
SEGON EXERCICI · RESULTAT DEFINITIU

Borsa extraordinària TSGA · Llistat definitiu segon exercici. Les persones aspirants que han superat el segon exercici són anomenades al fet que presenten la seua autobaremació a través de la plataforma borses.ivc.gva.es, així com al fet que presenten les acreditacions dels mèrits que han al·legat en l'autobaremació a través del registre electrònic de l'IVC, seu electrònica de l'IVC, del 15 al 28 de desembre. (Opció Instància genèrica, a la qual s'afigen els corresponents arxius adjunts, especificant com a Destinatari: Departament de Personal de l'IVC, Borsa extraordinària TSGA)

icono
SEGON EXERCICI · RESULTAT PROVISIONAL

Borsa extraordinària TSGA · Llistat provisional segon exercici. Al·legacions del 26 de novembre al 13 de desembre a traves del Registre electrònic (Seu electrònica). La qualificació de l’exercici és de 0 a 35 punts, i per a superar-lo és necessari obtenir un mínim de 18 punts.

icono
PRIMER EXERCICI · CORRECCIÓ D'ERRORS

Borsa extraordinària TSGA · Llistat definitiu · primer examen · Correcció d'errors

icono
PLANTILLA DEFINITIVA

Borsa extraordinària TSGA · Plantilla definitiva

icono
PRIMER EXERCICI · RESULTAT DEFINITIU

Borsa extraordinària TSGA· Llistat definitiu · primer examen

icono
INSTRUCCIONS SEGON EXAMEN

Borsa extraordinària TSGA · Instruccions per a la presentació al segon examen

icono
PRIMER EXERCICI · RESULTAT PROVISIONAL

Borsa extraordinaria Técnic/a superior de gestió administrativa · Resultats provisionals del primer exercici

icono
PLANTILLA DE RESPOSTES

Plantilla de respostes del primer exercici

icono
LLISTAT D'ADMESOS/AS · DEFINITIU

Borsa extraordinària TSGA · Llistat definitiu d'admesos

icono
INSTRUCCIONS · PRIMER EXAMEN

Borsa extraordinària TSGA · Instruccions per a la presentació a l'examen

icono
LLISTAT D'ADMESOS/AS · PROVISIONAL

Borsa extraordinària TSGA · Llistat provisional d'admesos Al·legacions fins al 29 de setembre de 2021.

icono
TEMARI · DATA DEL PRIMER EXERCICI

06/08/21. Proves selectives per a la integració en la borsa extraordinària de de tècnic o tècnica superiors de gestió administrativa. La llista provisional de persones admeses a la convocatòria es publicarà al web de l’IVC, http://ivc.gva.es, secció IVC Obert/Novetats d’Ocupació Pública, i al portal d’ocupació de l’IVC, convocatories.ivc.gva.es, el dia 1 de setembre del 2021.

Tècnic o tècnica mitjans en gestió cultural · Promoció interna

icono
PRIMER EXERCICI · RESULTAT PROVISIONAL

Data del segon exercici: dimecres 23 de març, 9:00h, al Salon d'Actes de l'IVC.

icono
LLISTAT D'ADMESOS/AS · PROVISIONAL

Al·legacions del 21 de gener al 10 de febrer pel Registre electrònic de l'IVC (Seu electrònica)

icono
BASES · INSCRIPCIÓ ·

Tècnic o tècnica mitjans en gestió cultural Inscripció del 2 de desembre de 2021 al 4 de gener de 2022, en http://convocatories.ivc.gva.es

culturarts generalitat valenciana

© Institut Valencià de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 17
46002 València

IVC

Tel. 962 936 621
ivc@ivc.gva.es

Nota legal

Area personal

Contacte express

Accepte les condicions i la
política de privacitat

Subscripció al newsletter


Accepte les condicions i la
política de privacitat
Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web, en compliment del Reial Decret Llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més info